Arbetsförhållanden

– Vi undrade om frågorna var tillräckligt tydliga och lätta att förstå, säger en HR-ansvarig chef på en myndighet med 500 anställda.

Utmaning

– Vi fick väldigt lite input när vi ställde frågor om diskriminering i våra medarbetar­undersökningar. Efter ett seminarium fick vi nya infallsvinklar och börjande fundera: är enkätfrågorna och deras syfte tydliga och lätta att förstå? Har medarbetarna tillräcklig kunskap om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och det man syftar på i enkäten?

Åtgärd/lösning

– Vi satsade på utbildning med övningar och diskussioner i små­grupper. Vi bildade en referensgrupp som hjälpte till att formulera frågor till enkäten. Vi kompletterade den med öppna fält för kommentarer och reflektioner.

Resultat/lärdom

– Det är bra att använda en referensgrupp som kan se frågorna ur ett medarbetar­­perspektiv. Enkätundersökningar kan ge värdefull information om frågorna formuleras på ett genomtänkt sätt. Våra fackliga representanter var en viktig resurs i arbetet.

Underkategorier