Förena arbete och föräldraskap

– Vi behöver underlätta för föräldrar att kunna kombinera sitt föräldraskap med arbetet, säger VD:n för ett företag med 150 anställda.

Utmaning

– Vi visste inte hur medarbetarna upplevde sina möjligheter att förena arbete med föräldraskap och behövde kartlägga deras behov.

Åtgärd/lösning

– Vi frågade hela personalen om någon ville hjälpa oss undersöka hur det låg till. Vi blev en grupp på sex personer (tre medarbetare och tre chefer) som gick igenom de fyra stegen när det gäller att förena föräldraskap och arbete. Vi kom fram till några åtgärder som vi genomförde.

Resultat/lärdom

– Nu förlägger vi våra möten mellan klockan 9–15, så att föräldrar kan hämta och lämna på förskolan och skolan utan att behöva missa några möten. Vi har också våra personaldagar närmare vårt kontor så att de som vill har möjlighet att åka hem till sina barn på kvällen.

Underkategorier