Löner och anställningsvillkor

– Vi tog fram en lönepolicy och tydliga lönekriterier för att komma till rätta med ojämlika villkor, säger HR-chefen på ett företag med 1000 anställda.

Utmaning

– Vi upptäckte att mansdominerade yrkesgrupper generellt sett hade bättre anställningsvillkor och förmåner än de kvinnodominerade.

Åtgärd/lösning

– Vi har sett över våra anställningsvillkor och praxis om löneförmåner så att de inte riskerar att diskriminera någon. Vi har även tagit fram en lönepolicy och tydliga lönekriterier.

Resultat/lärdom

– Vi undanröjde en risk för köns­diskriminering inom det här området. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera.

Underkategorier