Rekrytering och befordran

– Vi har ändrat våra rutiner och annonserar numera alltid för att fler ska ha möjlighet att söka jobb hos oss, säger HR-ansvarig på ett växande företag med 70 anställda.

Utmaning

– Vi rekryterade mestadels genom kontakter och annonserade nästan aldrig ut lediga tjänster. Det stängde ute många personer och vi riskerade att gå miste om viktig kompetens.

Åtgärd/lösning

– Vi tog fram nya riktlinjer och rutiner för rekrytering. Vi använde DO:s checklista för att tänka igenom hela rekryteringsprocessen. Det har till exempel lett till att vi sett över vilka kanaler vi annonserar i och att vi alltid är flera personer som medverkar i urvalsprocessen.

Resultat/lärdom

– Vi har blivit mer medvetna i vår rekryteringsprocess och öppnar för att nå fler kompetenta sökande till våra tjänster. Vi känner oss tryggare med att det är fler ögon i processen som har ansvar för att inte utsätta någon för diskriminering.

Underkategorier