Artificell intelligens (AI)

– Det finns en risk för diskriminering när man använder en automatisk urvalsprocess. Det är viktigt att vara medveten om det och vidta åtgärder, säger HR-chefen på ett företag med 5000 anställda.

Utmaning

– Vi upptäckte att det kunde finnas en risk för diskriminering när ett av de rekryteringsföretag vi anlitar använder sig av artificiell intelligens (AI) för automatiskt beslutsfattande i urvalsprocessen. Som arbetsgivare bär vi det fulla ansvaret för eventuell diskriminering trots att det handlar om en av våra underleverantörer.

Åtgärd/lösning

– Vi kartlade var automatiskt beslutsfattande förekom och ställde krav på rekryterings­företaget att de skulle redovisa de algoritmer och parametrar som används vid urval och analysera detta ur ett diskrimineringsperspektiv.

Resultat/lärdom

– Arbetet ledde till en större medvetenhet om hur vanligt det är med automatiska urvalsprocesser vid rekrytering. Vi har reviderat vår mall för kravspecificering som vi använder när vi upphandlar rekryteringstjänster.

Nu följer vi utvecklingen på området och känner oss tryggare i att vi inte diskriminerar någon som söker jobb hos oss.