1. Arbetsförhållanden

Situation 1

Kan jargong på arbetsplatsen leda till trakasserier?

Ja, negativa kommentarer i lunchrummet om till exempel en kollegas sexuella läggning kan leda till risker för trakasserier, som är en form av diskriminering.

I arbetet med aktiva åtgärder kan du som arbetsgivare undersöka samtalsklimatet på arbetsplatsen. Försök då att ta reda på om det förekommer rasistiska, sexistiska eller andra typer av skämt eller uttryck som har samband med någon av diskriminerings­grunderna. Du kan exempelvis göra det genom arbetsmiljö- eller medarbetarenkäter eller vid olika typer av medarbetarsamtal.

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

  • Hur öppet är klimatet på din arbetsplats?
  • Hur är samtalstonen och de rådande attityderna?
Person 1
Hörde ni om Cissis spahelg? Med sin fru? Visste ni det?
Person 2
Hade ingen aning, trodde hon var frånskild eller bara singel. Jag visste inte att hon var homosexuell.
Person 1
Det var nog en livad helg. Jag kan ju tycka att hon inte behöver skylta med det så ”upp i ansiktet” på oss andra. Här sitter vi och morgonfikar och så kommer den bilden farande.

Underkategorier

Till toppen