Tillgänglighet på arbetsplatsen

Situation 3

Finns det risk för diskriminering i form av bristande tillgänglighet?

Om inte arbetsgivaren tar hänsyn till personalens behov och anpassar lokalerna så att alla kan delta i verksamheten, kan det finnas risk för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

När du exempelvis ska byta lokaler, bygga om eller bygga nya lokaler eller köpa nya system bör du tänka på hur dessa ska utformas för att vara tillgängliga för alla, inklusive för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar.

Hur arbetar ni för att öka tillgängligheten på er arbetsplats?

Hej David!

I eftermiddag ska vi ju diskutera arbetsplatsens ombyggnation i ledningsgruppen.

Jag diskuterade med de andra om vi kan klara oss med några mindre toaletter. Kan vi spara in på det och få mer utrymme till annat?

Vänliga hälsningar,
Catarina