4. Kompetensutveckling och utbildning

Situation 1

Vad ska du som arbetsgivare tänka på vid kompetensutveckling?

Du som arbetsgivare bör se till att alla anställda har likvärdiga möjligheter till kompetens­utveckling oavsett till exempel kön, etnisk tillhörighet, funktions­nedsättning eller ålder. Att neka en arbetstagare utbildning med hänvisning till en längre frånvaro kan medföra risker för diskriminering om frånvaron har en koppling till någon diskriminerings­­grund eller till föräldra­ledighet.

Hur säkerställer ni att alla anställda har likvärdiga möjligheter till utbildning eller kompetensutveckling?

Underkategorier