2. Löner och arbetsvillkor

Situation 1

Arbetsgivaren har väl rätt att sätta lön?

Ja, arbetsgivaren har rätt att sätta lön, men det kan finnas risker för diskriminering om lönen sätts utifrån en osaklig bedömning som har en koppling till någon diskrimineringsgrund.

Som arbetsgivare behöver du se över vilka lönekriterier som finns och hur de tillämpas i praktiken. Du kan också undersöka om lönesättande chefer har tillräckliga kunskaper om vad som får påverka lönen.

Det är viktigt att vara uppmärksam, så att inte ogrundade uppfattningar som kan ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna smyger sig in i bedömningen av anställdas förmågor eller prestationer. Exempelvis är det osakligt att på förhand förvänta sig ett sämre resultat av en person som inte har svenska som modersmål.

Underkategorier