Bonus som löneförmån

Situation 3

Vad ska du tänka på när du utformar bonussystem?

Som arbetsgivare ska du se till att löneförmåner, till exempel bonussystem, utformas så att ingen riskerar att diskrimineras.

Om en bonus bara delas ut till anställda som har arbetat ett visst antal dagar, motsvarande en heltid, så kan det innebära en risk för diskriminering av personer som arbetar deltid på grund av funktionsnedsättning. Ett sådant bonussystem skulle också kunna riskera att indirekt diskriminera kvinnor, eftersom de arbetar deltid oftare än män. Dessutom kan det missgynna föräldralediga, vilket är förbjudet enligt föräldraledighetslagen.

Hur ser era löneförmåner ut?

Hej Fatima!

Då borde allting vara klart med bonussystemet som vi diskuterade på styrelsemötet sist. Jag har justerat lite i dokumentet.

Där framgår det nu att bonus delas ut till alla anställda, med samma belopp till alla som arbetat minst 200 dagar under året. Under förutsättning att företaget har gått med vinst under det gångna året förstås.

Kika gärna och se om du tycker att det blir bra.

Vänliga hälsningar,

Alexander