Lönekriterier och förmåner

Situation 2

Vad kan arbetsgivaren göra?

I exemplet har arbetsgivaren undersökt hur lönestrukturen ser ut och börjat fundera över resultatet. Arbetsgivaren behöver fortsätta att undersöka och analysera lönekriterier och policydokument om löneförmåner, för att komma fram till vad skillnaderna beror på och vilka åtgärder som behöver vidtas.

För dig som arbetsgivare kan det handla om att se över de riktlinjer, policydokument och kriterier som finns på arbetsplatsen när det gäller löner och andra anställnings­villkor, till exempel förmåner som tjänstebil. Det kan exempelvis innebära att gå igenom alla styrdokument som påverkar lönesättningen och de förmåner som finns, både när det kommer till ingångslöner och vid lönerevisioner.

  • Hur ser era lönekriterier och policydokument för löneförmåner ut?
  • Hur tillämpas dessa i praktiken?
Person 1
Jag har gjort en översyn av lönerna som vi pratade om, och blev väldigt fundersam.
Person 2
Jaha, varför då? Vi har ju varit väldigt noga med lika ingångslöner för samma slags tjänster.
Person 1
Jo, löneskillnaderna vid anställning har varit små, men ju längre medarbetarna stannar desto större blir löneskillnaderna.
Person 2
Okej. Har det med kompetens och erfarenhet att göra kanske?
Person 1
Nej, det är så att männen har en snabbare och bättre löneutveckling än kvinnorna. De får mer ansvarsfulla uppdrag och avancerar snabbare. Enbart män har tjänstebil. Hur ser egentligen våra lönekriterier och bestämmelserna kring förmånerna ut?