5. Möjlighet att förena arbete och föräldraskap

Situation 1

Vad kan du som chef tänka på när det gäller anställda som är föräldrar?

Som arbetsgivare ska du underlätta för dina medarbetare att förena arbete med föräldraskap. En åtgärd kan till exempel vara att förlägga möten på tider som även fungerar för dem som exempelvis behöver lämna och hämta barn på förskolan. En annan åtgärd kan vara att komma överens om att föräldrar kan arbeta hemifrån vid behov om verksamheten tillåter det.

  • När har ni möten, konferenser och andra arbetsplatsträffar?
  • Kan föräldrar delta?
  • Har medarbetare med föräldraansvar möjlighet att arbeta hemifrån?
  • Hur behandlar du småbarnsföräldrar när du beordrar övertid?
Person 1
Som alla säkert redan hört så kommer vi från och med måndag att köra arbetsplatsträffen klockan 8.30 istället för klockan 9.00.
Person 2
Det är några av oss som bara kan vara med varannan vecka, eftersom vi lämnar barn på förskolan, hur blir det då? Hur gör vi för att inte missa det som är viktigt?
Person 1
Ni får prata med era kollegor efter mötena helt enkelt. Ni ansvarar själva för att hålla koll om ni inte kan närvara.

Underkategorier