Inför föräldraledighet

Situation 2

Vad kan du som chef tänka på inför medarbetares föräldraledighet?

Som arbetsgivare ska du underlätta för anställda som är föräldrar att förena arbete och föräldraskap. Alla föräldrar, oavsett familjeform, ska behandlas likvärdigt.

En åtgärd kan vara att ge föräldralediga möjlighet till kontakt med arbetsplatsen. Då kan ni informera om sådant som händer på arbetsplatsen i deras frånvaro, till exempel vad ni kommer fram till på möten och vilken utbildning som finns tillgänglig framöver.

Kvinnor tar ut föräldraledighet i större utsträckning än män. Om det är så på din arbetsplats kan det finnas skäl att särskilt uppmuntra män att ta ut föräldraledighet. Men det får inte ske på ett sätt som riskerar att diskriminera kvinnor.

Hur ser era rutiner ut vid föräldraledighet?

Hej Magnus!

Jag stötte ihop med Christer igår och vi började prata lite om föräldraledigheten. Han berättade att han på sitt nya jobb blivit erbjuden extra avtal om löneutfyllnad och han verkar dessutom ha fått en plan för kontakt med avdelningen under föräldraledigheten. Hur ser vår policy ut? Det skulle göra stor skillnad för mig och min fru om detta även skulle gälla mig.

Vänliga hälsningar,
Layla