Planera personaldagar

Situation 3

Vad kan vara bra att tänka på när ni planerar personaldagar?

Som arbetsgivare ska du underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap.

En åtgärd kan till exempel vara att planera personaldagar så att även de medarbetare som behöver vara med sina barn på kvällar och helger har möjlighet att delta.

Ett sätt är att förlägga personalkonferenser med övernattning så pass nära arbetsorten att det finns möjlighet för föräldrar att åka hem på kvällen och komma tillbaka nästa morgon.

Person 1
Hej Gustavo, kul att se att du är tillbaka på jobbet. Har ledigheten varit bra?
Person 2
Ja visst, men nu ser jag fram emot personaldagarna på onsdag och torsdag.
Person 1
Vi valde att göra en resa istället, så vi åker på fredag eftermiddag och kommer hem på söndag kväll. Det blir mycket roligare.
Person 2
Men då kan ju inte jag följa med – jag kan inte vara hemifrån på helgen med så kort varsel.
Person 1
Vad synd, men det är ju så livet är ibland, eller hur?