3. Rekrytering och befordran

Situation 1

Kan det finnas risker för diskriminering när du formulerar krav för en tjänst?

Ja, det kan finnas risker för diskriminering om du ställer krav på färdigheter som inte behövs för en tjänst. Att till exempel ställa krav på körkort i en platsannons när det inte behövs för tjänsten kan leda att till att personer med funktionsnedsättning utestängs från möjligheten att söka tjänsten.

Det finns även andra typer av obefogade krav som kan riskera att leda till diskriminering. Det kan till exempel handla om att ställa krav på flytande svenska, trots att det inte behövs för att kunna utföra arbetet.

  • Hur ser era rutiner ut för rekrytering?
  • Hur går det till när ni formulerar kompetenskrav i era platsannonser?
  • Hur säkerställer ni att kraven är relevanta för arbetsuppgifterna och inte riskerar att diskriminera någon?
Person 1
Jag har sammanställt en kravprofil för tjänsten. Jag utgick ifrån den förra annonsen, även om det inte är samma sorts tjänst.
Person 2
Lät du en del av kraven stå med även för den nya annonsen, menar du?
Person 1
Ja, jag lät exempelvis krav på körkort stå kvar, även om det egentligen inte krävs för just den här tjänsten.
Person 2
Ja, det är väl ingen nackdel – det är väl alltid bra om våra anställda är flexibla och kan köra bil.

Underkategorier