Aktiva åtgärder för rekrytering

Nu är det dags att titta på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder på området: Rekrytering och befordran. Vi kommer att ge några exempel på frågor som det kan handla om.

Vad ska du göra på det här området?

Du som är arbetsgivare ska arbeta för att alla oavsett diskrimineringsgrund får möjlighet att söka lediga jobb och bli befordrade. Du ska undersöka och analysera om det finns risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i hela rekryteringsprocessen.

Det kan handla om att undersöka hur och var lediga tjänster annonseras, hur annonserna är utformade, hur anställningsintervjuer går till och vad som påverkar vem som får jobbet. Det handlar också om att se över era rutiner och kriterier för befordran.

 • Vilka egenskaper premieras?
 • Har alla lika möjlighet till befordran, eller finns det någon risk för diskriminering?

Tips och exempel

Arbeta i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats.

 • Hur går rekrytering och befordran till hos oss?
 • Finns det några risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter under processens gång?
 • Är alla välkomna att söka jobb hos oss, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder?
 • Hur utformas våra kravprofiler, och hur annonseras lediga tjänster?
 • Vilka kriterier använder vi när vi beslutar om vem som ska kallas till intervju och vem som slutligen ska få jobbet?
 • Vilka meriter eller egenskaper premieras när det finns möjligheter till befordran?

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi ta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

Tidsplanera och genomför åtgärder, till exempel:

 • Gå igenom rutinerna för rekrytering och säkerställ att de inte riskerar att diskriminera någon.
 • 'Se över våra formella och informella tillvägagångssätt när det gäller befordran.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?