Kompetensbaserad rekrytering

Situation 2

Vad ska du tänka på vid rekrytering?

Som arbetsgivare har du rätt att anställa den person som du anser passar bäst för jobbet, så länge du inte diskriminerar någon. I regel ska det till exempel inte spela någon roll vilken ålder eller vilket kön den sökande har. Det är den samlade kompetensen och hur väl den stämmer överens med kraven i arbetet som ska vara utslagsgivande.

Hur gör ni för att ingen ska diskrimineras när ni rekryterar på din arbetsplats?