Förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Riktlinjer och rutiner

Riktlinjerna och rutinerna ska följas upp regelbundet och utvärderas på samma sätt som det övriga arbetet med aktiva åtgärder. Kom ihåg att dokumentera arbetet.

Riktlinjer

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för alla anställda (inklusive chefer, vikarier, praktikanter och inhyrd personal) att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inte accepteras i verksamheten.

Riktlinjerna kan även exempelvis innehålla uppgifter om vad arbetsgivaren tänker göra för att motverka trakasserier, till exempel hur chefer och personal ska utbildas eller fortbildas i frågorna.

Rutiner

Rutinerna ska ge praktisk vägledning till alla som behöver kunna hantera frågor om trakasserier, exempelvis chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud eller andra kontaktpersoner.

Det ska framgå av rutinerna vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till vad arbetsgivaren ska göra om hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen vem som ansvarar för att händelsen utreds.

Vad ska arbetsgivaren göra om det ändå händer?

Arbetsgivaren har skyldighet att utreda och åtgärda Länk till annan webbplats. trakasserier och sexuella trakasserier.

Krav i arbetet mot sexuella trakasserier Länk till annan webbplats. i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

En kopp på ett träbord.