Främja jämn könsfördelning

Alla arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Det kan till exempel ske genom utbildning och kompetensutveckling.

Inom olika kategorier

Det finns arbetsplatser där olika yrken, roller och funktioner domineras av antingen män eller kvinnor.

Hur ser det ut i din verksamhet?

På ledande positioner

Ledande positioner omfattar de tjänster eller arbetsuppgifter som innebär personalansvar eller plats i verksamhetens ledningsgrupp eller motsvarande.

Hur ser könsfördelningen ut på ledande positioner i din verksamhet?

Vidta åtgärder

Om det råder en ojämn könsfördelning i din verksamhet ska du vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring. Det kan du till exempel göra genom att satsa på utbildning, eller annan kompetensutveckling.

En annan åtgärd kan vara att se över kompetensbehovet och upprätta en gemensam plan för rekrytering och byte av position eller funktion.

Illustration av en vågskål ovanpå en dator.