Fyra steg inom aktiva åtgärder

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka, arbeta systematiskt i fyra steg och dokumentera arbetet. Här får du vägledning i hur ni kan bedriva arbetet och vad som ska dokumenteras.

Processhjul, illustration.

Varför fyra steg?

Att arbeta systematiskt och stegvis är en förutsättning för all framgångsrik verksamhets­utveckling. Aktiva åtgärder kan vid behov samordnas med annat arbete förutsatt att kraven i diskrimineringslagen följs.

Två dokument och en penna, illustration.

Vad hittar du här?

Vägledning i arbetet och tips med exempel på hur du kan göra i varje steg. Du får också veta vad du ska dokumentera och hur samverkan med arbetstagarna kan gå till.

Kugghjul, illustration.

Vad ska jag göra?

Klicka på rubrikerna i menyn för att få tips och vägledning om hur ni kan arbeta i varje steg. Kom ihåg att genomföra arbetet inom alla fem områden och att inkludera samtliga sju diskriminerings­grunder.

Underkategorier