Dokumentera arbetet med aktiva åtgärder

Varför ska vi dokumentera?

Dokumentationen är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet. Du ska kunna följa arbetet och ta del av vad som är gjort i varje steg. Det vill säga

  • vilka risker eller hinder som har identifierats inom varje område efter undersökning och analys
  • vilka åtgärder som ska genomföras
  • vad arbetet har gett för resultat.

När ska vi dokumentera?

Enligt DO:s bedömning ska arbetsgivare varje år genomföra arbetet i alla fyra steg. Dokumentationen ska ske löpande under året och i anslutning till varje moment i arbetet.

Person jobbar vid en dator.

Underkategorier