Tips inför dokumentationen

Kom-ihåg-lista

  • Dokumentera varje betydelsefullt steg i ditt arbete i samband med att du genomför just den delen av arbetet.
  • De risker och hinder som du har identifierat vid undersökningen i steg 1 ska ligga till grund för analysen i steg 2, åtgärderna i steg 3 samt uppföljningen och utvärderingen i steg 4.
  • Om du till exempel genomför undersökningen på flera olika sätt eller vid olika tillfällen så bör du dokumentera det, även om arbetet med undersökningen inte är helt färdigt på alla områden vid just det tillfället.