Vad ska vi dokumentera?

Kraven på dokumentationen ser olika ut beroende på hur många anställda arbetsgivaren har.

1–10 anställda: Inget dokumentationskrav

Har du under 10 anställda finns det inget krav på att du ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Det kan dock ändå vara en god idé att dokumentera hur arbetet går och vad ni kommer fram till även om lagen inte kräver det.

10–24 anställda: Dokumentera arbetet med lönekartläggningen

Arbetsgivare med mellan 10 och 24 anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Du ska också dokumentera hur arbetsgivaren har samverkat med arbetstagarna i lönekartläggningsarbetet.

Läs mer om vad du ska dokumentera vid lönekartläggningen.

25+ anställda: Dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder

Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder. Det innebär exempelvis att dokumentationen ska innehålla

  • en redogörelse för de risker och hinder som ni har identifierat inom varje område (steg 1)
  • en analys av orsakerna till dessa risker och hinder (steg 2)
  • en redogörelse för vilka åtgärder som ni ska genomföra (steg 3)
  • en uppföljning och utvärdering av det arbete med aktiva åtgärder som gjorts (steg 4)
  • en redogörelse för hur arbetsgivaren har samverkat med arbetstagarna.

Tänk på att även dokumentera de särskilda uppgifterna, det vill säga

Krav på dokumentation har ersatt det tidigare kravet på jämställdhets­planer (sedan 1 januari 2017).