Samverka

Varför ska vi samverka?

Arbetet med aktiva åtgärder ska utgå ifrån hur det ser ut i din verksamhet och därför är det viktigt att involvera och samverka med arbetstagarna. Det är ni tillsammans som har kunskapen om vilka behov som finns just på er arbetsplats.

Diskrimineringslagen lägger stor vikt vid att arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna.

En väl fungerande samverkan bidrar till att både du och dina medarbetare blir motiverade och att arbetet blir förankrat i organisationen.

Tre personer sitter vid ett bord tillsammans och arbetar.

Underkategorier