Hur kan vi samverka?

Samverkan med arbetstagarna ska omfatta hela arbetet med aktiva åtgärder och alla steg som ingår i arbetet.

Arbetstagarna företräds vanligtvis av de fackliga organisationerna, men arbetstagarna kan också utse sina egna representanter. Om arbetstagarna inte är anslutna till något fackförbund får du som arbetsgivare ta ställning till hur arbetstagarna ska få möjlighet att samverka.

Samverkan brukar oftast ske genom samtal och överens­kommelser mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna på arbetsplatsen. När det gäller aktiva åtgärder behöver ni komma överens om hur samverkan ska gå till för att det ska fungera så bra som möjligt i er verksamhet.

Tänk på det kan finnas anställda som har specialkunskaper och ett särskilt engagemang i olika frågor som rör aktiva åtgärder. Det kanske också kan vara meningsfullt att utse olika arbetsgrupper för olika delar av arbetet. Oavsett hur ni organiserar arbetet så är det viktigt att arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna är överens om hur de ska samverka innan ni inleder arbetet.

Kom ihåg att du ska dokumentera hur ni har samverkat under arbetets gång.