Rätten till information

För att de som representerar arbetstagarna ska kunna bidra på ett effektivt sätt är det viktigt att de får tillgång till all information som behövs för att kunna samverka.

I diskrimineringslagen finns det en särskild bestämmelse som innebär att du som arbetsgivare ska lämna all relevant information till de fackliga organisationer som det finns ett kollektivavtal med för att de ska kunna samverka i arbetet. Informationsplikten omfattar hela arbetet med aktiva åtgärder.

Om det inte finns några fackliga företrädare på arbetsplatsen kan du som arbetsgivare istället lämna informationen till de representanter som arbetstagarna har utsett.

Tänk på att informationsplikten inte innebär någon generell rättighet för arbetstagar­representanter att få del av alla anställdas löner. Plikten gäller bara om informationen om de anställdas löner är nödvändig för att samverkan ska fungera.

Om informationen innehåller uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess, enligt medbestämmandelagen respektive offentlighets- och sekretesslagen.