Steg 4. Följ upp och utvärdera

Varför ska vi utvärdera?

Utvärderingen och uppföljningen visar om ni har åstadkommit det ni ville och om upptäckta hinder och risker har undanröjts.

Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för nästa omgång av arbetet med aktiva åtgärder. Oavsett om en åtgärd har varit effektiv eller inte kan ni dra lärdom av arbetet och därigenom se vad som behöver göras i nästa cykel. De fyra stegen är en cirkulär process som upprepas för att successivt och stegvis skapa förbättringar.

Kom ihåg att även utvärdera och följa upp åtgärder för att främja en jämn könsfördelning, liksom riktlinjerna och rutinerna för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier.

Det som ni har planerat att göra utifrån resultatet av lönekartläggningen, till exempel lönejusteringar, ska också följas upp och utvärderas.

En kalender och penna på ett bord.

Underkategorier