Hur har arbetet fungerat med uppföljning och utvärdering?

Lärdomar inför det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder

Följ också upp hur arbetet har fungerat och se om något behöver förändras för att processen ska bli bättre.

 • Har vi funnit en bra form för vårt arbete och vår samverkan?
 • Har vi ett arbetssätt som fungerar bra?
 • Behöver vi utveckla arbetet på något sätt, eller skapa bättre rutiner för exempelvis undersökningar eller analyser?
 • Vilka lärdomar kan vi ta med oss?

Samverkan

 • Hur har samverkan fungerat?
 • Vilka lärdomar tar vi med oss i det fortsatta arbetet?
 • Har alla som har deltagit i samverkan haft tillgång till den information och kunskap som behövs för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt?

Undersökning

Behöver vi komplettera våra undersökningar på något sätt eller göra andra typer av undersökningar?

Analys

 • Gjorde vi en analys av de risker som vi identifierat?
 • Verkar det som att analysen stämde?

Åtgärder

 • Bestämde vi vilka åtgärder som skulle vidtas?
 • Bestämde vi vem i organisationen som skulle ha ansvaret för att genomföra dem? Gjorde vi en tidsplanering?
 • Har det visat sig att åtgärderna var möjliga att utvärdera?