Resultat av åtgärder

Utvärdera och följ upp om åtgärderna har lett till önskat resultat eller om ni behöver göra något mer.

Exempel på frågor

  • Har vi åstadkommit det vi ville genom de åtgärder som vi har genomfört?
  • Har vi undanröjt de risker och hinder som vi identifierade i undersökningen och analysen?
  • Har vi genomfört alla åtgärder som vi beslutade om?
  • Fick åtgärderna avsedd effekt?
  • Var det några åtgärder som fungerade mindre bra?
  • Behövs andra eller fler åtgärder?