Steg 3. Genomför åtgärder

Varför ska vi åtgärda?

För att undanröja risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i er verksamhet. På så sätt förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet.

Välj åtgärder utifrån behov

Bestäm vilka åtgärder ni ska genomföra utifrån de risker och hinder som ni har upptäckt i undersökningen och analysen. Varje verksamhet är unik och det är ni och era medarbetare som har bäst kunskap om hur förhållandena ser ut på just er arbetsplats.

Det går alltså inte att säga generellt vilka åtgärder ni ska vidta, utan bedömningen ska utgå ifrån behoven som finns på arbetsplatsen och med hänsyn till förutsättningar, resurser och andra omständigheter i verksamheten.

Kvinna sitter mitt emot två personer vid ett bord.

Underkategorier