Bra att veta i steg 3 - åtgärda

Åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt.

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. Vad som är skäligt kan vara olika från fall till fall – det beror på vilka behov som finns på arbetsplatsen. Bedömningen ska göras med hänsyn till förutsättningar, resurser och andra omständigheter i verksamheten.

Identifierade problem får inte lämnas helt utan åtgärd och att de åtgärder som genomförs får inte heller får vara betydelselösa.

Om undersökningen inte visar på några risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter, behöver du inte vidta några åtgärder.