Planera åtgärder

Här finns fler tips på frågor att ställa under planeringen.

Vilka åtgärder ska vidtas? Räcker det med en åtgärd för att komma till rätta med en risk eller ett hinder? Eller behövs det flera?

Vem är ansvarig för att åtgärderna genomförs? Arbetsgivaren har alltid huvud­ansvaret, men vem är utsedd som ansvarig för att rent praktiskt genomföra åtgärderna?

När ska åtgärderna vara utförda? Åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Är åtgärderna uppföljningsbara? Går det att följa upp och utvärdera resultatet på sikt?