Steg 2. Analysera orsaker

Varför ska vi analysera?

Gör en analys för att förstå orsakerna till resultatet av undersökningen i steg 1 och komma fram till vilka åtgärder som är mest effektiva och rimliga att vidta.

Analysens omfattning beror i stor utsträckning på verksamhetens typ och storlek. En välgjord analys pekar på vilka åtgärder som ni kan behöva vidta.

Det är viktigt att ledningen står bakom analysen.

Man sitter fundersam och håller sig om hakan.

Underkategorier