Bra att veta i steg 2 - analysera

I arbetet med analysen krävs en öppen attityd och en god samverkan med representanter för arbetstagarna.

En risk som upptäcks på ett område kan när man analyserar orsaken peka på andra situationer där en liknande risk kan uppstå. Till exempel om det finns risk för sexuella trakasserier på julfesten, kan samma risk även finnas vid andra tillfällen som exempelvis under personaldagar med övernattning och på tjänsteresor.

En analys som utgår från traditionella föreställningar om till exempel kön, ålder eller religion kan förstärka rådande normer och fördomar. Det kan i sin tur leda till att risker och hinder inte upptäcks.

Det kan ibland vara svårt att analysera och reflektera över normer och den kultur som vi själva är en del av. Använd gärna en analysmetod som hjälper er att få syn på olika perspektiv, till exempel i workshops och reflektionsövningar.