En hand pekar på statistikgrafer med penna.

E-guide
Lönekartläggning

E-guiden ger dig som är arbetsgivare vägledning och stöd i arbetet. Steg för steg visar vi hur du kan genomföra en lönekartläggning och hur du kan analysera löneskillnader. Tanken är att du ska genomföra kartläggningen tillsammans med dina medarbetare.

Börja gärna med att se filmen. Du får en övergripande bild av de krav som ställs i diskrimineringslagen på att göra en lönekartläggning.

Du som arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med lön.

Att arbeta systematiskt med lönekartläggning bidrar till ökad jämställdhet på arbetsplatsen och ger dig också ett bra underlag till den egna lönepolitiken.