3. Dokumentera

Flera händer som skriver på olika dokument.

Om du är arbetsgivare för 10 eller fler anställda ska du dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Dokumentationen ska innehålla resultatet av kartläggningen och analysen av löner och lönebestämmelser som du har gjort i samverkan med arbetstagarrepresentanterna.