2. Kartlägg och analysera löneskillnader

Två olika höga staplar med mynt bredvid varandra.

Som arbetsgivare behöver du undersöka om arbetstagarnas löner är könsneutrala och om villkoren tillämpas på samma sätt för kvinnor och män. Om du upptäcker att det finns löneskillnader ska du analysera vad löneskillnaderna beror på.