Studenter i en föreläsningssal, en person sträcker upp handen.

E-guide
Studenters rätt i högskolan

E-guiden är ett stöd för de högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du kan gå igenom en eller flera delar av e-guiden beroende på vilket ansvar du har och vilken roll du har på högskolan.

Allra bäst är om du och dina kollegor eller studiekamrater går igenom e-guiden tillsammans.

Samtal och reflektion är viktiga för att skapa den medvetenhet som kan leda till förändring.