Du som planerar arbetet för lika rättigheter och möjligheter

Likabehandlingsprincipen fastslås i den svenska grundlagen.

Offentlig verksamhet ska verka för att alla människor ska känna delaktighet och jämlikhet samt motverka diskriminering som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Underkategorier