Du som ger stöd till studenter

Här kan du som stödjer studenter vid universitet eller högskola lära dig mer om och vad som är viktigt att tänka på i dina kontakter med studenterna.

Två personer sitter tillisammans framför en dator och tittar på skärmen.

E-guiden inspirerar till att utveckla arbetet för att tillvarata studenters lika rättigheter och möjligheter på ett sådant sätt att ingen känner sig kränkt eller exkluderad, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

E-guiden ger dig också uppslag till hur undervisningen, examinationen och kurserna kan utformas.

Underkategorier