Antagning och rekrytering av studenter

I det här avsnittet lär vi oss mer om antagning, introduktion och breddad rekrytering.

Antagning

Åtgärder som tar sikte på antagningen av studenter kan vara en del av det främjande arbetet på högskolan. Det kan till exempel handla om att:

  • kartlägga könsfördelningen på olika utbildningsnivåer,
  • i förekommande fall ta reda på orsakerna till a) varför studenter av visst kön inte söker till utbildningen och b) varför studenter avbryter sina studier,
  • uppmana personer av underrepresenterat kön att söka, exempelvis genom att använda riktad annonsering,
  • arbeta med breddad rekrytering för ökad mångfald,
  • använda alternativt urval och bedömning av reell kompetens,
  • använda positiv särbehandling vid antagning.

Lärosätet kan vidta åtgärder för att förebygga att sökande diskrimineras i antagnings­processen vid lärosätet, framförallt vid prov och intervjuer.

Underkategorier