Användning av alternativt urval

Högskolorna får själva bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas till högst en tredjedel av platserna på en utbildning.

Denna möjlighet är frivillig och utnyttjas i ganska liten utsträckning. De urvalsgrunder som får användas inom det alternativa urvalet är

  • andra särskilda prov än högskoleprovet
  • kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen
  • andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Efter tillstånd från Universitets- och högskolerådet kan andelen få utökas till mer än en tredjedel. Tillstånd kan också ges att använda en annan platsfördelning än den som anges i högskole­förordningen när det gäller betyg och högskoleprov.

Universitets- och högskolerådet har tagit fram vägledningar för denna tillståndsgivning, en som gäller behörighetskrav och en som gäller alternativt urval.