Fördjupning

Nya sätt att bryta könsbundna utbildningsval i en statlig utredning:
Svart på vitt – om jämställdheten i akademien
Delegationen för jämställdhet i högskolan (2011). Svart på vitt Länk till annan webbplats. – om jämställdheten i akademien. (SOU 2011:1). Sida 187 ff. ISBN 978-91-38-23506-5.

Läs mer om alternativt urval Länk till annan webbplats.

Nätverket för högskolor som arbetar med breddad rekrytering Länk till annan webbplats.

I en rad rapporter Länk till annan webbplats. från Delegationen för jämställdhet i högskolan redogörs för situationen i högskolan.

Proposition 2006/07:107. Vägar till högskolan för kunskap och legalitet Länk till annan webbplats. Stockholm: Regeringskansliet.

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval
Universitets- och högskolerådet (2013). Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval. Promemoria.