Introduktion av nya studenter

Inträdet till högskolan är ett viktigt moment för att komma in i studiemiljön. Vid introduktionen kan värderingar och normer överföras och återskapas.

Hur bemöts de nya studenterna?

De olika momenten i introduktionen bör granskas och analyseras.

  • Innehåller den inslag som kan uppfattas som kränkande?
  • Genomförs ”nollningar” som bygger på maktspel, på över- och underordning eller förlöjliganden av vissa grupper?

Introduktionen är också ett bra tillfälle att informera om diskrimineringslagen förbud och lärosätets främjande arbete. För att undvika att de nya studenterna utsätts för kränkningar i samband med introduktionen bör högskolan också informera faddrar eller andra studenter som vanligtvis spelar centrala roller under den perioden.

Det är viktigt att alla är medvetna om vilka regler som gäller för eventuella nollningstraditioner vid högskolan.