Högskolans skyldighet att åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier

Om en student eller sökande till en högskola utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med högskolans verksamhet är högskolan skyldig att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Skyldigheten att agera gäller såväl vid trakasserier från personal som från andra studenter.

Högskolans skyldighet att utreda och vidta åtgärder sätts igång så snart någon i högskolans personal fått kännedom om att en student anser sig trakasserad. För att högskolan ska anses ha fått sådan kännedom krävs inte att studenten själv gjort en formell anmälan eller berättat för till exempel en lärare om vad som hänt.

Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder inträder också när högskolans personal gjort egna iakttagelser eller blivit uppmärksammade på problemen av andra studenter eller företrädare för en student­organisation.

En student som blivit utsatt för trakasserier ska kunna vända sig till vem som helst i personalen för att få hjälp. Högskolan ska ha rutiner som klargör hur lärosätet ska agera om trakasserier påstås ha inträffat och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.