Normer, strukturer och maktordningar

I det här avsnittet beskrivs närmare hur de normer som präglar kulturen i en organisation kan få konsekvenser för individer inom organisationen.

I en gruppövning kan vi få mer kunskap om hur kulturen kan förändras.

Underkategorier