Fördjupning

Normer

Att framkalla och förändra ordningen: Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer.
Amundsdotter, Eva (2010). Att framkalla och förändra ordningen: Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer. Stockholm: Gestalthusets förlag. ISBN 9789197676687.

I boken beskrivs ett arbete med att framkalla och förändra ordningen, en process för jämställda organisationer. Eva Amundsdotter utforskar tillsammans med 80 deltagare i nätverksgrupper hur normer om kvinnor och män påverkar och skapar olika villkor. En slutsats är att normer upprätthålls genom handlingar. Genom att välja att göra annorlunda, skapas nya möjligheter.

Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring
Bromseth, Janne och Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. ISBN 978-91-978186-5-0.

Bryt en norm: Din handbok när du blir diskriminerad som student
Sveriges förenade studentkårer (2010). Bryt en norm: Din handbok när du blir diskriminerad som student. Stockholm: Sveriges förenade studentkårer.

Rapporten Länk till annan webbplats. är en sammanställning av resultaten från två projekt som finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan 2009-2010. Rapporten innehåller personliga erfarenheter av hur diskriminering kan se ut.

För kursassistenter har Linköpings universitet tagit fram en webbkurs Länk till annan webbplats..