Gruppövning

För att högskolan eller universitet ska kunna skapa en miljö där alla har lika rättigheter och möjligheter krävs en medveten organisation.

I det arbetet behöver vi synliggöra de vardagliga praktiker som sätter gränser för anställda och studenter i deras vardag och som återskapar den kultur som inte främjar deras utveckling.

Se filmintervjun med Eva Amundsdotter nedan. Inspirerad av denna kan personalen vid en enhet genomföra så kallade spaningar och analyser av verksamheten. Den kartläggningen kan tillsammans med andra ligga till grund för att identifiera vilka utvecklingsåtgärder som kan behöva genomföras.

Några frågor att ställa sig

  1. Vilka normer präglar arbetsplatsen (interaktionen mellan kollegor, möten, rekrytering etcetera)? Vilka sätt att vara betraktas som självklara och önskvärda? Skiljer det sig åt från institution till institution?
  2. Vilka medarbetare riskerar att missgynnas respektive gynnas av dessa normer?
  3. Finns det en risk att studenter påverkas negativt i den dagliga verksamheten?
  4. Hur påverkar normerna olika studentgruppers intresse för en eventuell forskningskarriär?
  5. Hur vill vi att det ska vara?
  6. Vad behöver förändras?
  7. Vad behöver göras för att påverka utvecklingen i positiv riktning?
  8. Hur kan ledarskapsstilen utvecklas?

Källa

Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet
Andersson, Susanne, Amundsdotter, Eva (2013). Genusmedvetet akademiskt ledarskap Länk till annan webbplats.- En redovisning från projektet "Genusmedvetna chefer, ett villkor för ett genusmedvetet universitet". Stockholm.

Se filmen Normkritiskt arbete - så upptäcker du strukturer i organisationen