Du som undervisar

En god studiemiljö fri från diskriminering är en viktig förutsättning för studenters lärande och för att varje student ska kunna förverkliga sin potential.

En lärare står och undervisar framför studenter i föreläsningssal.

Det främjande arbetet bidrar på så sätt till goda resultat, både för den enskilde studenten och för högskolan.

En god studiemiljö fri från diskriminering är attraktiv och bidrar till att öka ett lärosätes konkurrenskraft.

Underkategorier