Fördjupning

Den statliga värdegrunden- gemensamma principer för en god förvaltning Länk till annan webbplats.

Vi blev antagligen för många: Könskränkande behandling i akademisk miljö
Andersson, Anneli (2007). Vi blev antagligen för många: Könskränkande behandling i akademisk miljö. Uppsala: Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. ISSN 1103-8454.

Avhandlingen Länk till annan webbplats. synliggör det strukturella stöd som de som trakasserar andra i akademien åtnjuter.

Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld: Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin
Carstensen, Gunilla (2005). Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld: Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin. Eslöv: Förlags AB Gondolin. ISBN 9789188821652.

I avhandlingen beskrivs hur sexuella trakasserier giltiggörs och ogiltiggörs i akademin. Utifrån en kvalitativ analys fångar avhandlingen upp och belyser den komplexa problematik som går under benämningen sexuella trakasserier. Analysen visar hur sexuella trakasserier blir till ett problem som både finns och inte finns.

Jämställdhet i akademin– en forskningsöversikt
Dahlerup, Drude (2010). Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt. Stockholm: Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Professor Drude Dahlerup har, på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ), kartlagt forskningen om akademins kultur och normer Länk till annan webbplats., institutionskulturer. I ett kapitel redogörs för forskningen om de sexuella trakasserier och könskränkande behandling som kan förekomma inom akademien.

Bryt en norm: Din handbok när du blir diskriminerad som student
Sveriges förenade studentkårer (2010). Bryt en norm: Din handbok när du blir diskriminerad som student. Stockholm: Sveriges förenade studentkårer.

Rapporten Länk till annan webbplats. är en sammanställning av resultaten från två projekt som finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan 2009-2010. Rapporten innehåller personliga erfarenheter av hur diskriminering kan se ut.

Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer
Diskrimineringsombudsmannen (2014). Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Rapport 2014:1. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. ISBN 978-91-980853-2-7.

Diskrimineringsombudsmannen har analyserat drygt 800 anmälningar Länk till annan webbplats. till DO om upplevd diskriminering inom arbetslivet, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården, handeln och i kontakt med samhälleliga institutioner såsom myndigheter. Analysen visar att det finns en systematik i den upplevda diskrimineringen.